پایان نامه با واژه های کلیدی بخش غیررسمی

مبادله ای نام نهاد که متشکل از کسانی بود که در خیابان ها، پیاده روها و کوچه پس کوچه ها به اموری ازقبیل دست فروشی، نقاشی، آرایش گری، واکس زنی و … می پرداختند.(شولتز،۱۳۷۰).با وجود این می توان گفت که سازمان بین المللی کارمطالعۀ بخش غیررسمی اقتصاد بوده است. در اجلاس ۱۹۶۷ ، در برنامۀ اشتغال جهانی سازمان بین المللی کار، پیشنهاد تشکیل

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع فعالیت های اقتصادی، بازاریابی

دیدگاهتان را بنویسید