پایان نامه با موضوع نقص توجه و بیش فعالی، اختلال نقص توجه، بیش فعالی

دانلود پایان نامه

استانداردهای تعیین شده و همچنین تلاش جهت کاهش زمان بستری در بخش تأکید خواهد نمود.
۱-۵ بررسی متون
مطالعات متعددی به بررسی ارتباط بین تولد پیش از موعد و وزن کم هنگام تولد با بروز اختلال نقص توجه و بیش فعالی که از علل اصلی بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان هستند، پرداخته اند، و تعدادی از این مطالعات در ذیل آورده شده اند، ولی

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلمات کلیدی رابط کاربر

دیدگاهتان را بنویسید