پایان نامه با موضوع نارسی، مراقبتهای، شوند؛، ترخیص

مطالعه ای به بررسی ارتباط مستقیم سابقه بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان با بروز این اختلال در سنین کودکی نپرداخته است.
۱. نتایج مطالعه ای که توسط چو۶ و همکاران که در سال ۲۰۱۲ در تایوان ارائه شده است؛ نشان داد نوزادان نارسی که از بخش مراقبتهای ویژه نوزادان ترخیص می شوند؛ ریسک بالاتری برای ابتلا به اختلالات عصبی رفتاری مانند

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع دانشجویان، کیفیت زندگی، بهزیستی روانشناختی، بهداشت روانی

دیدگاهتان را بنویسید