پایان نامه با موضوع نارسی، مراقبتهای، شوند؛، ترخیص

دانلود پایان نامه

مطالعه ای به بررسی ارتباط مستقیم سابقه بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان با بروز این اختلال در سنین کودکی نپرداخته است.
۱. نتایج مطالعه ای که توسط چو۶ و همکاران که در سال ۲۰۱۲ در تایوان ارائه شده است؛ نشان داد نوزادان نارسی که از بخش مراقبتهای ویژه نوزادان ترخیص می شوند؛ ریسک بالاتری برای ابتلا به اختلالات عصبی رفتاری مانند

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوعدانشگاه تهران

دیدگاهتان را بنویسید