پایان نامه با موضوع سودآوری

دانلود پایان نامه

صادر کننده نمی تواند توزیع کننده را کنترل نماید اما می تواند با انعقاد قراردادهای مناسب از طریق زیر بر توزیع کننده نظارت نماید.
– دقت در انتخاب توزیع کننده
– تدوین قراردادهای دقیق
– ارتباط دادن میزان سودآوری شرکت به منافع توزیع کننده
– ارائه برخی آموزش های لازم به توزیع کننده

۳- قرارداد مدیریت ( management contract).

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد فناوری نانو

دیدگاهتان را بنویسید