پایان نامه با موضوع بیش فعالی، ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی، همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه

تولد در مقایسه با گروه سالم داشتند. ضریب همبستگی پیرسون؛ همبستگی منفی معناداری بین سن جنینی و ADHD-RS، نمره عدم توجه در بیش فعالی و نمره CGI نشان داد. اگر چه تنها نمره CGI ارتباط معنادار بین کم وزنی و اختلال بیش فعالی نشان داد. این مطالعه نشان داد که نوزادان نارس به صورت معناداری علائم شدیدتری از اختلال در سنین مدرسه دارند و

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلمات کلیدی شبکه اجتماعی، رابط کاربر

دیدگاهتان را بنویسید