پایان نامه با موضوع بیش فعالی، جمعیت شناختی

فعالی و شدت CGI توسط روانپزشک اطفال انجام شد. داده های جمعیت شناختی کودکان مانند تاریخچه تولد مشکلات تنفسی و عصب شناختی دوره حوالی زایمان برای تسهیل بررسی ارتباط (همبستگی) بین اختلال بیش فعالی و نارسی جمع آوری شد. نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که گروه مبتلا به اختلال بیش فعالی میزان بالاتر معناداری از نارسی و همچنین وزن هنگام

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع بخش کشاورزی، نیروی کار

دیدگاهتان را بنویسید