پایان نامه ارشد رایگان درمورد مواد غذایی

دانلود پایان نامه

میزان این تغییرات و سعی در کاهش آثار فرایند از نکات قابل توجه در خشک کردن محصولات غذایی است. از بین مواد مذکور، محصولات خشک عمدتاً توسط سه ویژگی درصد چروکیدگی، رنگ و جذب آب ارزیابی می شوند (صالحی زاده و همکاران، ۱۳۹۰). یکی از مهمترین تغییرات فیزیکی که طی فرایند خشک کردن مواد غذایی ایجاد می شود، کاهش حجم آن است. از دست دادن آب و

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های رابط کاربر، میان رشته ای، میان رشته

دیدگاهتان را بنویسید