پایان نامه ارشد رایگان درمورد مستقیم،، (Ekechukwu، and، خسک

هوای سرد و گرم در داخل خسک کن ایجاد می شود (Ekechukwu and Norton, 1999). خورشیدی فعال و غیر فعال نیز هر کدام به سه دسته مستقیم، غیر مستقیم و تلفیقی تقسیم می شوند. در انواع مستقیم، محصول در محفظه خشک کن در معرض مستقیم نور خورشید قرار می گیرد که در برخی از محصولات نور مستقیم خورشید نوعی رنگ رسیدگی مطلوب ایجاد می کند. در انواع غیر

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درباره ، فلوئورویوراسیل، کوتاهتر،

دیدگاهتان را بنویسید