پایان نامه ارشد رایگان درمورد انرژی خورشیدی

غیر فعال با همرفت طبیعی تقسیم می شوند.
۱- ۳- ۳- خشک کن خورشیدی فعال و غیر فعال
در خشک کن های فعال جریان هوا با استفاده از مکنده یا دمنده برقرار می شود و اغلب این خشک کن ها علاوه بر انرژی خورشیدی از انرژی کمکی دیگری مانند سوخت های فسیلی یا انرژی الکتریکی بهره می گیرند، ولی در خشک کن های غیر فعال، جریان هوا در اثر اختلاف چگالی

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوعشخص ثالث، جهان اسلام، ضمن عقد

دیدگاهتان را بنویسید