پایان نامه ارشد درباره مرگی، نکروز، اگزنوبیورتیک، (Cell

دانلود پایان نامه

شده بتاخیر افتاده و یا عود نکرده، مفید تشخیص داده شده است.
۱-۶- مرگ سلولی
مرگ سلولی (Cell death) قسمتی از چرخه بلوغ و تکامل است که می‌تواند در جواب بافت‌ها به عوامل اگزنوبیورتیک و تغییرات درون زا از قبیل التهاب و اختلال در سیستم خون رسانی باشد. مرگ سلولی گاهی نتیجه آسیب وارده به سلول است. چنین مرگی را اصطلاحاً مرگ نکروز

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع توانایی های فردی، توانایی ها، روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید