پایان نامه ارشد درباره شیمی درمانی، سرطان پستان

و ثانیا به علت آن که درمان متناوب ایمنی بدن را کمتر مختل میکند بهتر است درمان متناوب باشد. در هر صورت شیمی درمانی کمکی مراحل ابتدائی را میگذراند و به صورت استاندارد نیست ولی میتوان گفت که اینگونه درمان در تومور ویلمز، سرطان پستان اثرات قابل توجهی دارد. انتخاب شیمی درمانی کمکی برای بیماران پس از جراحی باید حتما عوارض جانبی کمی

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره مولودی، مولود، کنند.گفتم، نامش

دیدگاهتان را بنویسید