پایان نامه ارشد درباره شیمی درمانی، تحت درمان

در تومور ویلمز پس از جراحی و رادیوتراپی آنها که با اکتینومایسین شیمی درمانی شده اند، عمر طولانی تری داشته اند.
در همه درمانهای فوق در موقع شروع درمان کمکی هیچگونه آثاری از تومور در بدن یافت نشده است و متاستاز کلینیکی در بیمار وجود نداشته است. ولی در سری شاهد و در سری تحت درمان بیماری عود کرده است. در صورتیکه عود در سری درمان

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد سفینه، آپولو، پیل‌های، جنرال

دیدگاهتان را بنویسید