پایان نامه ارشد درباره سرطان پستان

داشته باشد، زیرا بعضی از آنها به احتمال قوی با همان درمان جراحی، درمان قطعی شده اند. هورمون ها نیز بعنوان درمان کمکی در سرطان پستان و سرطان پروستات مورد استفاده بوده اند. ارزش ایمونوتراپی بعنوان یک درمان کمکی نیز در حال حاضر تجربی است. در تومورهائی که رادیوتراپی درمان قطعی تومور موضعی است باید مسائل مربوط یه عوارض جانبی

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع distribution).، ، ،

دیدگاهتان را بنویسید