پایان نامه ارشد درباره ، فلوئورویوراسیل، کوتاهتر،

که درمان شده اند کمتر بوده است.
– در سرطان پروستات درمان با استروژن پس از عمل جراحی موجب کوتاهتر شدن عمر بیماران شده است. باید توجه داشت که در این سری مقدار استروژن بسیار زیاد بوده و بیماران از عوارض قلبی و عروقی فوت کرده اند.
– در سرطان مثانه درمان کمکی با ۵- فلوئورویوراسیل پس از جراحی مفید نبوده است.

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوعصحت معامله، فقه و قانون، امام صادق

دیدگاهتان را بنویسید