منبع پایان نامه درباره SAED، (۲-۱۰)، ECAPنمی‌باشد، برایECAP

در ECAPنمی‌باشد اما باید مطمئن شد که در هر پاس کرنش خیلی زیادی به قطعه اعمال شده باشد این بدان معناست که در عمل قالب ایده آل برایECAP زاویه کانال نزدیک °۹۰ به داشته باشد و همچنین می‌توان چنین برداشت کرد که میکرو ساختار مشابه را با تکنیک‌های دیگر نمی‌توان بدست آورد.

شکل (۲-۱۰) میکرو ساختار و الگوی SAED به دست آمده برای قالب‌های

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهآلیاژهای، کاربردها، نیکل،، ۱۵-۱۰%

دیدگاهتان را بنویسید