منبع پایان نامه درباره ۹۰=، پاس.، ECAP، ]۱۵[

شکل ۲-۹ بعد از ۴ پاس. ]۱۵[

علی رغم بازدهی خوب قالب ECAP با زاویه کانال ۹۰= ( مهم است توجه شود که در عمل پرس کاری بلیت‌ها در قالب با زوایای بزرگ‌تر از ۹۰ آسان‌تر است. برای مواد خیلی سخت یا موادی که دانسیته کمی دارد این مورد می‌توان عامل مهمی باشد برای مثال آزمایشات نشان داده است که پرس کاری تنگستن تجاری خالص با قالب با

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهآلیاژهای، [۲و۱]، ۱-۳-۱، هواپیما،

دیدگاهتان را بنویسید