منبع پایان نامه درباره [۱۵]، ۱۵۷,۵می‌باشد، °۹۰، °۱۲۰

دانلود پایان نامه

°۹۰ و °۱۲۰ بوده و در حالت کلی مقایسه خیلی کم (و یا هیچ مقایسه) درباره تأثیر زوایای کانال وجود دارد. دو گزارش تجربی جداگانه برای توضیح اهمیت زاویه کانال وجود دارد. گزارش اول مربوط به آزمایشات بر روی آلومینیوم خالص با استفاده از یک سری قالب با زوایای قالب ۹۰ تا ۱۵۷,۵می‌باشد [۱۵] در این گزارش به آزمایش اول پرداخته خواهد شد.در این

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره زندگی روزمره، بهینه سازی، آلاینده ها، محیط زیست

دیدگاهتان را بنویسید