منبع پایان نامه درباره میکروارگانیسم‌ها، رود.، تصفیهای، محدودتر

دانلود پایان نامه

قابل تجزیه باشند به کار میرود اما در بسیاری از موارد به دلیل غلظت بالای آلاینده و یا سمیت بالای آن روش بیولوژیکی به تنهایی پاسخگو نمی باشد و معمولاً به صورت ترکیبی با سایر روشهای تصفیهای به کار می رود. میتوان تصفیه فاضلاب با استفاده از میکروارگانیسم‌ها در فضای محدودتر و رعایت استانداردهای بهتر را هدف این فرآیند خواند.براساس

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع رضایت از زندگی، رضایت از زندگ، آسیب شناسی

دیدگاهتان را بنویسید