منبع پایان نامه درباره تهنیت، (عج)، گفتم.، نمرودیان،

الدین شیخ صدوق بسته خود از حسن بن حسین علوی روایت می کنند که گفت : من در سامره خدمت امام حسن عسگری (ع) رسیدم و آن حضرت را به ولادت فرزندش قائم تهنیت گفتم.
زمان های دشوار و میلاد های شگفت
میلاد مهدی (عج) بی شباهت به میلاد موسی و ابراهیم خلیل نیست. همانگونه که حمل ولادت دو پیامبر بزرگ الهی به دور از چشم فرعونیان و نمرودیان،

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه لزج، ]۱۱[، ۳-۳، لزجت،

دیدگاهتان را بنویسید