منبع پایان نامه درباره امام مهدی (عج)

صورت پذیرفت؛ درباره امام مهدی (عج) نیز می توان بر این باور بود که تا لحظه میلاد، هیچ اثری از این رویداد بزرگ تاریخ ، مشاهده نشد چرا که خداوند چنین اراده کرده بود تا زمین بی حجت نماید و زمان بی صاحب و ستمدیدگان چشم به راه نجات و آزادی امام و پیشوای خویش را بشناسند و به یاری وی بشتابند وبدین سان به حاکمیت موعود مستعضفان بر مستکبران

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره قالب‌ها، بلیت‌های، چرخانده، ۱۵۷,۵

دیدگاهتان را بنویسید