منبع تحقیق با موضوع بخش غیررسمی، تأمین اجتماعی

بخش صنعت در جذب این افراد از دلایل عمده ورورد مهاجران به فعالیت های غیر رسمی محسوب می شود.
نحوۀ پیدایش واژۀ بخش غیررسمی:
در بسیاری از نقاط جهان سوم، بیکاری وضعیتی تجملی است که کمتر کسی می تواند از آن برخوردار باشد. به علت نبود بیمه بیکاری و دیگر انواع تأمین اجتماعی، اگر کسی نتواند کاررسمی پیدا کند، به بخش غیررسمی وارد می

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع رفاه اجتماعی، بهداشت روانی، بهداشت روان، سلامت روان

دیدگاهتان را بنویسید