منبع تحقیق با موضوع آداب و رسوم، زندگی شهری، جامعه شهری

لعاب زندگی شهری بخود می گیرد. اما بخش عمده ای از انها با همان آداب و رسوم سنتی خود و فقدان قابلیت های لازم فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قدرت تطبیق با شرایط جامعه شهری را نداشته، سالیان دراز در حاشیه ی شهر باقی می مانند و دوگانگی های مختلف را گسترش می دهند. بدین ترتیب نداشتن تخصص و مهارت، بی سوادی یا کم سوادی، عدم تمایل و قدرت

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلمات کلیدی میان رشته ای، رابط کاربر، میان رشته

دیدگاهتان را بنویسید