منابع پایان نامه درمورد ایجادی، آزمایشات،، ،

آزمایشات عملی اصلا ممکن نیست لذا از یک نرم افزار مدلسازی که بر اساس حل تحلیلی پیل سوختی عمل می کند به این منظور استفاده شد. مشکل عمده استفاده از مدلسازی با حل تحلیلی به جای آزمایشات، میزان دقت پاسخ ایجادی از حل تحلیلی در مقایسه با انجام آزمایشات است. برای سنجش میزان صحت پاسخ مدلسازی تحلیلی از نتایج یک سری آزمایشات عملی در جهت

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوعشخص ثالث، خانواده ها، جبران خسارت

دیدگاهتان را بنویسید