منابع پایان نامه ارشد درمورد پرسش نامه

نشده است . شیوع ناهنجاری مادرزادی در نژاد عرب ۳/۲ درصد ودر نژاد فارس ۷/۱ درصد بود.(۲۰)
در یک مطالعه ی مشاهده ای – توصیفی بر روی ۴۸۰۰نوزاد زنده ومرده در زایشگاه های یزد در طول ۸ ماه از ۸۲تا۸۳ شیوع ناهنجاری مادرزادی که بر اساس غربالگری توسط پزشکان روی تمام نوزادان انجام گرفت واطلاعات به دست آمده روی پرسش نامه ثبت گردید ،

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوعدانشگاه تهران

دیدگاهتان را بنویسید