منابع پایان نامه ارشد درمورد سیستم عصبی

دانلود پایان نامه

های ماژور ومینور جدا شده ومتغیرهای مورد نظر مورد بررسی قرار گرفتند . شیوع ناهنجاری های مادرزادی ۲/۵ درصد بود. که بیشتر درنوزادان پسر رخ داده بود. شایعترین ناهنجاری مادرزادی ،بیضه نزول نکرده بود از نظر سیستم های دچار ناهنجاری به ترتیب : سیستم عضلانی – اسکلتی(۴۲درصد) – ادراری –تناسلی(۳۸درصد) – قلبی – عروقی(۴ درصد) سیستم عصبی

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتباط معنی دار

دیدگاهتان را بنویسید