منابع پایان نامه ارشد درمورد سیستم عصبی

(۸۳/۲درصد) گزارش شده است .این در حالی بود که روی نوزادان مرده متولد شده اتوپسی انجام گرفته نشد. از ۱۳۶ مورد نوزاد با ناهنجاری،۶۹ (۸۸/۵۱درصد)پسر و ۶۴(۱۲/۴۸درصد) دختر و ۳ مورد ابهام تناسلی . سابقه ی ازدواج فامیلی در ۶ مورد (۴۱/۴درصد).
ناهنجاری عضلانی – اسکلتی (۸۳/۰ درصد )، سیستم عصبی مرکزی (۴۷/۰ درصد )و سیستم تناسلی

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع a، long، genre، writers.

دیدگاهتان را بنویسید