منابع پایان نامه ارشد درمورد بیمارستان

شیوع ناهنجاری مادرزادی در میان متولدین زنده بیشتر از مطالعات قبلی در ایران گزارش شده است .(۲۱)
در یک مطالعه مقطعی برروی ۱۰۰۰نوزاد زنده متولد شده طی ۶ ماه در سال ۱۳۸۲ در بیمارستان جواهری تهران به منظور تعیین شیوع ناهنجاری های مادرزادی در زمان تولد وبررسی این ناهنجاری هاانجام شد. با بررسی پرونده این نوزادان بیماران دارای ناهنجاری

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان مصرف کنندگان

دیدگاهتان را بنویسید