منابع پایان نامه ارشد با موضوع ۱۶، روتاتور، ۲-۹-، مفصلی

قدامی استخوان کتف ۱۴
شکل ۲-۵- تصویر کتف در نمای خلفی، جانبی و فوقانی ۱۵
شکل۲-۶- تصویر استخوان کتف در محل حفره گلنوئید و سر استخوان بازو از نمای فوقانی ۱۶
شکل۲-۷- استخوان ترقوه ۱۶
شکل۲-۸- کپسول مفصلی ۲۲
شکل ۲-۹- لیگامنتهای پایدار کننده مفصل گلنوهومرال ۲۳
شکل۲-۱۰- تصویر عضلات روتاتور کاف از نمای جانبی از مفصل

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع هیپنوتیزم درمانی، یونان باستان، مراسم مذهبی

دیدگاهتان را بنویسید