منابع تحقیق درمورد محصولات کشاورزی

توان تولید محصولات کشاورزی را افزایش داد. همچنین محققین بیان می کنند که دولتها به دو طریق می توانند کشاورزی را مورد حمایت قرار دهند یا از طریق برقراری نظام مابه التفاوت پرداختی به کشاورزان و یا از طریق تضمین خرید محصولات و از آنجا که بازار محصولات کشاورزی کاملا سازمان نیافته، در نتیجه کنترل قیمتها مشکل است و برقراری نظام مابه

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع بخش غیر رسمی، آداب و رسوم، واسطه گری

دیدگاهتان را بنویسید