دانلود پایان نامه درباره آلیاژهای، کاربردها، نیکل،، ۱۵-۱۰%

کلی می توان کاربرد های کبالت را به صورت زیر طبقه بندی کرد: پیگمنت های رنگ-کاربیدهای سمانته و فولادهای ابزار-سوپر آلیاژهای پایه نیکل-مواد مغناطیسی-منابع اشعه گاما مصنوعی[۳]
در بین این کاربردها پیگمنت رنگ بیشترین مورد مصرف کبالت است. در سوپر آلیاژهای پایه نیکل، کبالت در رنج ۱۵-۱۰% وزنی حضور دارد. که استحکام محلول جامد و کاهش

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلمات کلیدی رابط کاربر

دیدگاهتان را بنویسید