دانلود پایان نامه ارشد درمورد اختلال افسردگی، درمان دارویی، درمان شناختی – رفتاری، درمان شناختی- رفتاری

افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی تأثیر دارد.
۳- درمان ترکیبی (درمان شناختی- رفتاری توأم با درمان دارویی با فلووکسامین) در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی تأثیر دارد.
۴- میزان اثربخشی درمان شناختی – رفتاری،درمان دارویی و درمان ترکیبی در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی تفاوت دارد.

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع of، and، the، ESP

دیدگاهتان را بنویسید