دانلود پایان نامه ارشد درمورد اختلال افسردگی اساسی، اختلال افسردگی، افسردگی اساسی

دانلود پایان نامه

صورت گرفته است، با در نظر گرفتن اهمیّت درمان اختلال افسردگی اساسی و با توجه به فقدان تحقیقات در زمینه بررسی ویژگی های شناختی وشناختی-رفتاری اختلال افسردگی اساسی و اثربخشی این رویکرد در ایران، و همچنین تأثیر درمان با فلووکسامین ودرمان با ترکیب دو روش فوق به صورت همزمان در زنان مبتلا،که بیش از ۲۵ درصد میزان شیوع آن در بین آنها

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع گزینش‌پذیر، می‌گیرد،، جامد۱۶، معادل۲۰-۵/۰ته‌نشین

دیدگاهتان را بنویسید