دانلود پایان نامه ارشد درمورد آزارتر، بودن،، وشناختی-رفتاری، بیشماری

شناختی مداخله های نسبتاً کوتاه مدتی هستند، ولی بکارگیری این درمان ها نیازمند تخصّص بالایی است. برای اینکه یک روش درمانی به طور وسیع تر قابل دسترسی باشد، لازم است که در عین کوتاه مدت بودن، ساده تر و کم آزارتر باشد و در عین حال نیازمند تخصص بالایی نباشد (کیلیس۱۳،????)”.
در زمینه درمانهای شناختی سنّتی وشناختی-رفتاری تحقیقات بیشماری

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوعنفقه، شخص ثالث، ضمن عقد

دیدگاهتان را بنویسید