دانلود تحقیق با موضوع سیف الدوله

دانلود پایان نامه

هینوتیزم توسط ابن سینا دریافتن علت‌ بیماری است و با استفاده از موسیقی و آواز موزون و خوش، شهریار را چند جلسه درمان می‌نماید و موجب شگفتی پزشکان آن زمان می‌گردد. فارابی دانشمند دیگر ایرانی روزی وارد مجلس سیف‌الدوله شد که تعداد زیادی از دانشمندان در آن جمع بودند. بعد از مباحثه، همه حضار مرخص شدند و سیف الدوله فارابی را نمی‌شناخت

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های امام حسین (ع)، امام حسین

دیدگاهتان را بنویسید