تحقیق درمورد ملکول، ارگانل، تغلیظ، مخربی

دانلود پایان نامه

می شود. تشکیل یخ در محیط خارج سلولی سبب تغلیظ محیط انجمادی و ایجاد شیب غلظتی از خارج به داخل سلول شده، که این حالت باعث آبگیری سلول ها میشود. آبگیری از سلول ها اثرات مخربی را بر ساختار غشا و ملکول هایی که با ساختار غشا در ارتباط هستند اعمال می کند و در این حالت ارگانل ها و ملکول هایی که در شرایط عادی به دلیل وجود آب از یکدیگر جدا

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوعصحت معامله، فقه و قانون، امام صادق

دیدگاهتان را بنویسید